Παρουσιάσεις Εκπαιδευτικών Λογισμικών από τους δημιουργούς τους

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή - Ζ. Ραφτοπούλου


Κοινωνική και πολιτική αγωγή στην 6η τάξη του Δημοτικού σχολείου με την παιδαγωγική αξιοποίηση Υπερμεσικού και Μοντελοποιητικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού.

Μελέτη των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης στο πλαίσιο μιας εναλλακτική;διδακτικής παρέμβασης που σχεδιάστκε και υλοποιήθηκε για την αναβάθμιση του μαθησιακού περιβάλλοντος στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (διδασκαλία της έννοιας του ενεργού πολίτη ) με την αξιοποίηση ενός ειδικά σχεδιασμένου υπερμεσικού και μοντελοποιητικού εκπαιδευτικού λογισμικού που παρέχει δυνατότητες εποικοδομητικής και χειραφετικής αγωγής. (ανοιχτής, ευέλικτης, ενεργού, ανακαλυπτικής συνεργασιακής, πραξιακής)

 

 Παρουσίαση

 

Εισαγωγικά

 

Μέρη του λογισμικού:

 

 1ο  2ο  3ο  4ο  5ο  6ο  7ο  8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο

 

 

Σύντομο βιογραφικό

 


 

http://www.raptis-telis.com/education/node/11