Παρουσιάσεις Εκπαιδευτικών Λογισμικών από τους δημιουργούς τους

Η Ιστοσελιδα


Μια μικρή εισαγωγή

«Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών, είτε πρόκειται για αρχική κατάρτιση είτε για ενδοϋπηρεσιακή, θα πρέπει να περιλαμβάνει και κατάρτιση σχετικά με την εκτίμηση και επιλογή εκπαιδευτικού λογισμικού. Αυτή θα πρέπει να αποτελεί μέρος της κατάρτισης πάνω στην παιδαγωγική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής, την οποία οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη για να συμπληρώσουν την εισαγωγική τους κατάρτιση, σχετικά με τους υπολογιστές και την παιδαγωγική τους χρήση. Εάν οι εκπαιδευτικοί αποκτούσαν μια τέτοια εκπαίδευση και κατάρτιση, θα καθίσταντο ικανοί να μετατρέψουν τις δυνατότητες της υποστηριζόμενης από τον υπολογιστή μάθησης σε διδακτική πράξη, που θα ανταποκρινόταν στους επιδιωκόμενους αντικειμενικούς στόχους μάθησης και στις ανάγκες του σχολικού αναλυτικού προγράμματος». (ΟΟΣΑ, 1989: 93)

Η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την εισαγωγή του υπολογιστή στην Εκπαίδευση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τον πλούτο και την εκπαιδευτική αξία του εκπαιδευτικού λογισμικού, που θα χρησιμοποιηθεί από ειδικά καταρτισμένους ή ευαισθητοποιημένους δασκάλους μέσα στο σχολείο.

Πέραν της πληθώρας των πακέτων λογισμικού που, κάτω από διάφορες συνθήκες και κίνητρα, κατασκευάζονται με ιδιωτική πρωτοβουλία στη χώρα μας, υπάρχει ανάγκη δημιουργίας και ενός επιστημονικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού λογισμικού, που θα ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών της χώρας μας και θα εντάσσεται σε ένα συνολικό πλαίσιο μαθησιακών στόχων, οι οποίοι θα είναι προϊόν εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διεπιστημονικής συνεργασίας διαφόρων εκπαιδευτικών φορέων.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό που παρατίθεται σ΄αυτή την ιστοσελίδα έχει κατασκευαστεί από φοιτητές του Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" με Επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αριστοτέλη Ράπτη και Παιδαγωγικό σύμβουλο τη Δρ Αθανασία Ράπτη του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού την κάνουν οι ίδιοι δημιουργοί του υλικού αξιοποιώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνολογίες.