Παρουσιάσεις Εκπαιδευτικών Λογισμικών από τους δημιουργούς τους

Ο Ζώης και η Ζωή - Μια νέα αρχή


 

Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη σεξουαλική Αγωγή
στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου
»

Αθανάσιος Γκαϊδατζόγλου, Δημήτριος Ξαγοράρης, Παναγιώτα Τσαμπάζη

Με την εργασία αυτή παρουσιάζεται η πολυμεσική εφαρμογή «Ο Ζώης και Ζωή- Μια νέα αρχή», τα παιδαγωγικά της χαρακτηριστικά και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Ευέλικτη Ζώνη των Μικρών τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου.

Γενικός σκοπός της εφαρμογής είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να εξερευνήσουν τους παράγοντες που συνθέτουν την ανθρώπινη σεξουαλικότητα και με την παρέμβασή μας να αντισταθμίσουμε την ανεπίσημη και εμπειρική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Συνοπτικά απώτερος σκοπός μας είναι η μελλοντική σεξουαλική υγεία των παιδιών, δηλαδή η ισορροπία μεταξύ των τριών διαστάσεων της υγείας: της σωματικής, της συναισθηματικής και της κοινωνικής.


 

http://www.raptis-telis.com/education/node/6