Παρουσιάσεις Εκπαιδευτικών Λογισμικών από τους δημιουργούς τους

Ο κόσμος των χρωμάτων


Ιωάννα Κοσμίδου -Νικόλαος Μπαλκίζας

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»
∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ 19ου & 20ου ΑΙΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Γενικός σκοπός της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να απολαύσουν τις εικαστικές τέχνες με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες δημιουργίας έργων, έρευνας, παρατήρησης, απόκτησης γνώσεων και κατανόησης του φαινόμενου της Τέχνης, για να καλλιεργηθούν ως δημιουργοί και ως φιλότεχνοι θεατές. Στόχος της εφαρμογής η αλλαγή του παραδοσιακού περιβάλλοντος της μάθησης και η δημιουργία εποικοδομιστικού - ομαδοσυνεργατικού μοντέλου η οποία επιτυγχάνεται μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας.

 


 

http://www.raptis-telis.com/education/node/7