Παρουσιάσεις Εκπαιδευτικών Λογισμικών από τους δημιουργούς τους

Το σύννεφο έφερε βροχή - Γ. Παναγιωτάκη


Το εκπαιδευτικό λογισμικό "Το σύννεφο έφερε βροχή" αποτελεί συμπληρωματικό εργαλείο για τη διδασκαλία της δομής της ατμόσφαιρας, του υδρολογικού κύκλου και των μετεωρολογικών φαινομένων. 

http://www.raptis-telis.com/education/node/8